title_5d313d7f290c52436184031563508095
title_5d313d7f2911315977863341563508095
title_5d313d7f2915c9247674491563508095
banner
banner
banner
banner

TRỌN BỘ CAMERA AFIRI

-21%

Trọn bộ 1 camera AFIRI 3.0 MP

4.500.000đ    5.700.000đ  
-23%

Trọn bộ 2 camera AFIRI 3.0 MP

5.700.000đ    7.430.000đ  
-25%

Trọn bộ 3 camera AFIRI 3.0 MP

6.900.000đ    9.140.000đ  
-30%

Trọn bộ 1 camera Afiri 5.0 MP

7.500.000đ    10.700.000đ  
-25%

Trọn bộ 4 camera AFIRI 3.0 MP

8.100.000đ    10.850.000đ  
-30%

Trọn bộ 2 camera Afiri 5.0 MP

8.900.000đ    12.700.000đ  
-30%

Trọn bộ 3 camera Afiri 5.0 MP

10.300.000đ    14.700.000đ  
-26%

Trọn bộ 5 camera AFIRI 3.0 MP

11.100.000đ    15.100.000đ  
-30%

Trọn bộ 4 camera Afiri 5.0 MP

11.700.000đ    16.700.000đ  
-27%

Trọn bộ 6 camera AFIRI 3.0 MP

12.300.000đ    16.850.000đ  

Camera Afiri Bán Chạy Nhất

-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-D201P ..

405.000đ    810.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-B201P ..

450.000đ    900.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-D201M ..

450.000đ    900.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-D211P ..

460.000đ    920.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-B201M ..

490.000đ    980.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-B211P ..

520.000đ    1.040.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-D211M ..

520.000đ    1.040.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-B211M ..

550.000đ    1.100.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-D202M ..

770.000đ    1.540.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-D212M ..

850.000đ    1.700.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-B202M ..

945.000đ    1.890.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-B212M ..

1.070.000đ    2.140.000đ  
-50%

Camera Afiri IP HDI-D201-I (2M..

1.075.000đ    2.150.000đ  
title_5d313d7f4c9d014436828791563508095
title_5d313d7f4ca164395116131563508095
title_5d313d7f4ca5819846394011563508095
title_5d313d7f4ca993444894581563508095
title_5d313d7f4cad96831300161563508095
title_5d313d7f4cb1114349420881563508095
title_5d313d7f4cb5212692569071563508095