title_5dcf1449e7e765682680031573852233
title_5dcf1449e7ed319728777181573852233
title_5dcf1449e7f138821723231573852233
banner
banner
banner
banner

TRỌN BỘ CAMERA AFIRI

-18%

Trọn bộ 1 camera AFIRI 3.0 MP

4.650.000đ    5.700.000đ  
-26%

Trọn bộ 2 camera AFIRI 3.0 MP

5.500.000đ    7.430.000đ  
-31%

Trọn bộ 3 camera AFIRI 3.0 MP

6.350.000đ    9.140.000đ  
-34%

Trọn bộ 4 camera AFIRI 3.0 MP

7.200.000đ    10.850.000đ  
-30%

Trọn bộ 1 camera Afiri 5.0 MP

7.500.000đ    10.700.000đ  
-30%

Trọn bộ 2 camera Afiri 5.0 MP

8.900.000đ    12.700.000đ  
-37%

Trọn bộ 5 camera AFIRI 3.0 MP

9.450.000đ    15.100.000đ  
-30%

Trọn bộ 3 camera Afiri 5.0 MP

10.300.000đ    14.700.000đ  
-39%

Trọn bộ 6 camera AFIRI 3.0 MP

10.300.000đ    16.850.000đ  
-40%

Trọn bộ 7 camera AFIRI 3.0 MP

11.150.000đ    18.600.000đ  

Camera Afiri Bán Chạy Nhất

-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-D201P ..

405.000đ    810.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-B201P ..

450.000đ    900.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-D201M ..

450.000đ    900.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-D211P ..

460.000đ    920.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-B201M ..

490.000đ    980.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-B211P ..

520.000đ    1.040.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-D211M ..

520.000đ    1.040.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-B211M ..

550.000đ    1.100.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-D202M ..

770.000đ    1.540.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-D212M ..

850.000đ    1.700.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-B202M ..

945.000đ    1.890.000đ  
-50%

Camera HD TVI Afiri HDA-B212M ..

1.070.000đ    2.140.000đ  
-50%

Camera Afiri IP HDI-D201-I (2M..

1.075.000đ    2.150.000đ  
title_5dcf144a21d5d14887990701573852234
title_5dcf144a21da61007447961573852234
title_5dcf144a21dea12634284371573852234
title_5dcf144a21e2e3293160481573852234
title_5dcf144a21e706690127991573852234
title_5dcf144a21eb310888225071573852234
title_5dcf144a21ef512114883711573852234